TRƯỜNG QUỐC TẾ THĂNG LONG (Số 1 – Hoàng Minh Giám – Cầu Giấy – Hà Nội)